Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách

Variabilní symbol: 5123020
Datum konání: 22.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Akreditovaný vzdělávací program seznámí účastníky  s vybranými zásadami a technikami managementu „dobré praxe“ pro řešení tří typických náročných situací v praxi manažera v sociálních službách: delegování úkolů, vytýkání nedostatků, řešení konfliktů v týmu. Součástí těchto problematik je vedení manažerských rozhovorů, jež mají svá specifika a úskalí. V delegování je zahrnuto požádání o laskavost i zácvik na nový úkol. Ve vytýkání nedostatků pak empatické vedení rozhovoru na citlivé téma i ultimativní rozhovor, zmíněn bude i hodnotící rozhovor a jeho role při vedení lidí v sociálních službách. Řešení konfliktů zmíní i situace, kdy konflikt neřešit/monitorovat či kdy využít služeb supervizora. Program také objasňuje práci s autoritou manažera, základní teze pracovní motivace a budování týmu - problematika bude vysvětlena na příkladech z oblasti sociálních služeb. Důležitou hodnotou, kterou získají účastníci programu, je možnost v rámci řízené diskuze sdílet zkušenosti z řešení problémových situací z manažerské praxe v sociálních službách. 

Obsah programu na osvědčení: základní funkce, typologie, efektivní delegování úkolů, úspěšné vytýkání, konflikt v týmu, pracovní motivace a budování týmu

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu si osvojí vybrané zásady a principy moderního manažerského uvažování v organizacích poskytující sociální služby. Rozšíří si znalosti o motivačním přístupu manažera k pracovníkům v sociálních službách. Naučí se postup, jak efektivně delegovat úkoly. Bude schopen zvažovat různé varianty, jak vytýkat chyby. Rozšíří si znalosti o řešení konfliktu mezi podřízenými. Porovná si své manažerské zkušenosti se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků v sociálních službách.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Manažer v sociálních službách - specifika a úskalí

 • Základní funkce, které zajišťuje vedoucí pracovník v rámci organizace a základní principy zacházení s vlivem a mocí při řízení pracovníků v sociálních službách.

3. Co potřebuji vědět o lidech ve svém týmu, abych je mohl/a vést

 • Typologie "umí-chce" - rozčlenění pracovníků v sociálních službách podle profesní zralosti a pracovní motivace, manažerské priority při vedení jednotlivých typů podřízených.

4. Efektivní delegování úkolů pracovníkům v sociálních službách

 • Problematika pracovní motivace při výkonu sociálních služeb.
 • Zadávání úkolů versus delegování úkolů.
 • Co delegovat.
 • Jak vybrat správného zaměstnance pro daný úkol.
 • Příprava a vedení delegovacího rozhovoru.

5. Úspěšné vytýkání vede ke změně chování

 • Zásady podávání zpětné vazby - specifika při práci v sociálních službách.
 • Pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala.
 • Odstupňovaná kritika - od empatického rozhovoru až po rozhovor ultimativní.
 • Hodnotící rozhovor.
 • Řešení případů z manažerské praxe v sociálních službách.

6. Konflikt v týmu pracovníků v sociálních službách

 • Základní přístupy k řešení konfliktů a příklady "dobré praxe" při řešení konfliktů v organizacích poskytujících sociální služby.
 • Techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.
 • Řešení případu z manažerské praxe účastníků.

7. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů, hodnocení.