Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

Variabilní symbol: 1519090
Datum konání: 17.9.2019 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Polívková Vraná

Lektorka je od dubna 2006 zařazena v seznamu odborníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. na zvláštní část zkoušky pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičkých oprávněních a řidičských průkazech a při přestupkovém řízení ve věcech pezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodřáství a správních řízeních souvisejících.

Od roku 2007 vzdělává úředníky a vedoucí úředníky v dalších akreditovaných kurzech průběžného vzdělávání.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je získání a upevnění znalostí pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Program:

1. Řidičské oprávnění - skupiny řidičských oprávnění.
2. Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění.
3.Důvody odnětí, omezení a podmínění řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění a jeho vrácení.
4. Udělení řidičských oprávnění cizinci a vydání řidičského průkazu.
5. Výměny cizích řidičských průkazů a řidičských průkazů EU
6. Řidičský průkaz - druhy, zapisované údaje, změna údajů, odevzdání a vrácení řidičského průkazu, ztráta, odcizení, neplatnost.
7. Registr řidičů. Centrální registr řidičů. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.
8. Závěr, diskuse, výměna zkušeností.