Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Registr smluv

Variabilní symbol: 1516160
Datum konání: 13.10.2016
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Náměstkyně ministryně pro ekonomiku a provoz (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Ministerstvo vnitra ČR - vedení odborné sekce personalistika Konference kvality ve veřejné správě

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:

1.    Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.

2.    Povinné subjekty

3.    Uveřejňované dokumenty

 • Dodatky smluv
 • Objednávky
 • Rámcové smlouvy
 • Formáty smluv
 • Způsob uveřejnění

4.    Informační systém registru smluv

 • Aplikační rozhraní
 •  Metadata

5.    Výjimky z povinnosti uveřejnění

 • Obecné výjimky stanovené přímo zákonem o registru smluv
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Obchodní tajemství
 • Osobní údaje

6.    Následky uveřejnění, zrušení smlouvy a její oprava

7.    Interní směrnice k registru smluv a personální aspekty

8.    Procesní model zákona o registru smluv