Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení registru vozidel a vydávání dokladů k vozidlům

Variabilní symbol: 1514290
Datum konání: 16.10.2014 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavlína Holešinská
Akreditace u MV ČR: AK/PV-509/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:  
Cíle kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky dopravních odborů s problematikou a úskalími v oblasti vydávání dokladů k vozidlům a vedení registru vozidel. Účastníci kurzu budou informováni o legislativních novinkách v dané oblasti a naučí se je využít v jejich každodenní praxi. Dále se účastníci poučí o možnostech vybírání správních poplatků. V neposlední řadě se účastníci vzájemně podělí o své zkušenosti a budou mít možnost poradit se ohledně řešení nejpalčivějších problémů v této oblasti.
Program: 1. Změny výkonu agendy registru vozidel po 1. lednu 2015

  • komentář k novele zákona č. 56/2001 Sb. a nového prováděcího právního předpisu, vyhlášky o registraci vozidel
  • vedení registru silničních vozidel
  • zápis údajů do registru silničních vozidel, sdělování údajů z registru silničních vozidel a zápis změn v údajích vedených v registru silničních vozidel
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel
  • změna vlastníka a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
  • vydávání dokladů a registračních značek k vozidlu
  • vyřazování vozidel a zápis zániku vozidla
  • vybírání správních poplatků
  • přestupky a správní delikty za nesplnění povinností uložené novelou zákona
2. Aktuální problémy ve vedení registru silničních vozidel

3. Dotazy, odpovědi a diskuze