Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Alkohol v dopravě

Variabilní symbol: 1514267
Datum konání: 3.10.2014
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Vobořil
Akreditace u MV ČR: AK/PV-429/2014 AK/VE-177/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1650,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:  
Cíle kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky dopravních odborů s problematikou detekce alkoholu u řidičů při řízení vozidel na pozemních komunikacích. Pracovníci odborů dopravy mají s určením toho, do jaké míry byla schopnost řízení ovlivněna alkoholem obtížnou pozici. Zda je ovlivnění alkoholem pouze přestupek v dopravě nebo zda je naplněna skutková podstata trestného činu je obtížné rozhodnout. Také znalosti praxe od okamžiku kontrolu řidiče, přes testování řidiče, zacházení se vzorky a důkazním materiálem stejně jako chápání obsahu a významu znaleckých posudků je v případě alkoholu třeba důkladně proškolit. Nedílnou součástí je i podrobnější seznámení se s právní úpravou a rozhodovací praxí vyšších soudu, až už ve správním nebo trestním soudnictví) v dané problematice. Školení tedy napomůže úředníkům odborů dopravy řešícím tyto přestupky ke zkvalitnění výkonu správních činností.
Program:
 1. Vliv alkoholu a dalších návykových látek na schopnost řízení motorových vozidel
 2. Metody detekce alkoholu a dalších návykových látek v těle řidiče.
 3. Policejní kontroly řidiče, zadržení řidičského průkazu
 4. Přestupek nebo trestný čin? Co je hranicí, kdy je třeba posuzovat skutek jako trestný čin a kdy jako přestupek?
 5. Znalecké posudky (toxikologie, psychiatrie), jejich obsah
 6. Přestupkové řízení (hmotněprávní a procesněprávní úprava, hrozící postihy)
 7. Trestní řízení (procesněprávní úprava)
 8. Trestněprávní kvalifikace (§ 274 TZ ohrožení pod vlivem návykových látek, §§ 147 a 147 TZ ublížení na zdraví z nedbalosti)
 9. Správněprávní a trestněprávní praxe správních orgánů a soudů ve světle judikatury
 10. Sociální dopady alkoholu a drog v dopravě (zranění, tresty, další náklady)
 11. Praktické zkušenosti klientů s kontrolami a postihy
 12. Související otázky: Ztráta zdravotní způsobilosti k řízení v důsledku závislosti