Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů

NOVINKA

Variabilní symbol: 6124093
Datum konání: 27.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
 • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
 • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
 • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
 • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. po několika novelizacích, především se zaměřením na povinnosti a kvalifikaci projektanta a stavbyvedoucího. Ve vazbě na SZ současně připravit účastníky na nový stavební zákon (NSZ) č. 283/2021 Sb., k němu vydaný změnový zákon č. 284/20021 Sb. (zásah do dalších 58 zákonů), malou novelu NSZ č. 195/2022 Sb. a připravovanou velkou novelu NSZ xxx/2023 Sb. ze strany MMR ČR.

Program:

1. Přehled a rozbor stávajících nejdůležitějších zákonů ve výstavbě

 •  Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. - výtah rozhodujících paragrafů

2. Prováděcí předpisy ke stávajícímu stavebnímu zákonu vč. povinností účastníků výstavby - vyhlášky, nařízení vlády k požadavkům na výstavbu (BOZP, PO, ŽP, Energetika..)
3. Prováděcí předpisy ke SZ, požadavky na výstavbu

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. – účinnost od 1. 7. 2023

4. Projektová dokumentace a Stavební deník
5. Zákon č. 283/2021 Sb. a zákon č. 284/2021 Sb.

 • Změnový zákon č. 284/2021 Sb. vyvolaný zákonem č. 283/2021 Sb. – zásah do celkem dalších 58 zákonů ve výstavbě; účinnost od 1. 7. 2023

 

6. Novelizace zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 284/2021

 • Malá (odkladná) novela č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. – odklad účinnosti z 1. 7. 2023 na 1. 7. 2024
 • Nový zákon č. 197/2022 Sb. – vazba na stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. s ohledem na konflikt na Ukrajině –  tzv. nezbytná stavba; zásah do požadavků na výstavbu; dočasnost na 3 roky
 • Velká (věcná) novela zákona č. 283/2021 Sb. – stav projednávání v PSP 2023
 • Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu – návrhy, stav projednávání na MMR ČR 2022/2023
 • Vyhláška č. 418/2022 Sb. novelizující vyhlášku č. 500/2006 Sb. – územní plánování a č. 501/2006 Sb. – požadavky na využívání území
 • Předpokládaný vývoj legislativy ve výstavbě 2023 – prováděcí vyhlášky k NSZ

7. Metodika MMR ČR a ČKAIT - diskuze

 • Diskuze - průběžně