Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním

Variabilní symbol: 6224027
Datum konání: 13.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem semináře je představit účastníkům koncept čtyř cílů nevhodného chování, který umožňuje jiný úhel pohledu na nevhodné chování dětí a dospělých a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dále získají znalost odhadnout ve kterém stádiu se klient nachází a jakou nejvhodnější podporu aktuálně potřebuje klient, aby se nevhodné chování zastavilo a nezhoršovalo se. Pracovník tak lépe dokáže klienta provázet jeho nepříznivou sociální situací.
 
Obsah programu na osvědčení: zákl. teoretický rámec, intervenčně-diagnostický rozhovor, zvládání, reakce, intervenční a preventivní strategie, vhodná podpora
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci se naučí využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku nevhodného chování dětí a dospělých a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klienta, dokážou vytvářet intervenční a preventivní strategie pro zvládání nevhodného chování.
Program:

1. Úvod. Základní teoretický rámec.

  • Představení lektora a seznámení s plánem programu.
  • Cíle lidského chování - naplnění pocitu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování, subjektivní přesvědčení soukromá logika klienta, které způsobují nemožnost vhodné spolupráce s pracovníkem a změnu jeho nepříznivé situace.
  • Chybné cíle nevhodného chování v interakci s pracovníkem - upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se, potřeba vyhnutí se neúspěchu.

2. Intervenčně-diagnostický rozhovor

  • Identifikace cílů nevhodného chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovoru, kladení otázek, která otázka je podporou pro klienta, a která brání rozhovoru vedoucímu ke zlepšení sociální situace klienta a zapojení se do vhodného řešení.
  • Příklady z praxe, praktické procvičení rozhovoru.

3. Možnosti zvládání a reagování na nevhodné chování, intervenční strategie, preventivní strategie, podpora a dodávání odvahy. Závěr

  • Možností zvládání a reagování na nevhodné chování klienta, intervenční a preventivní strategie ze strany pracovníků, vhodná podpora a dodávání odvahy klientovi, zastavení současného stavu chování a zapojení klienta do řešení situace.
  • Shrnutí kurzu, diskuze, závěr kurzu.