Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika

NOVINKA

Variabilní symbol: 6124087
Datum konání: 25.6.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Doc. Alena Hricová, Ph.D.
 • Docent, garant PVŠPS Praha.
 • Odborná asistentka, později docentka na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, ZSF.
 • V letech 2017-2018 pracovala jako komunitní sociální pracovník, komunitní práce s romskou minoritou v exkludované lokalitě.
 • V letech 2008-2010 vykonávala přímou práci s romskou mládeží, romský klub jako sociální pracovník v NZDM .
 • Byla mediálním konzultantem Romea o.p.s.
 • Pracovala v oblastní charitě Třeboň jako sociální pracovník, térenní sociální pracovník.    
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je určen všem, kteří pracují s romskou minoritou. Účastníci se seznámí se stručnou historií a kulturními specifiky romské minority na našem území. Zaměříme se na vnitřní stratifikaci a příčiny sociálních problémů. Převážná část obsahu pak bude věnována využití tradičních i moderních metod a technik sociální práce a praktickým kazuistikám. Kurz umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.
 
Obsah programu na osvědčení: historický kontext, posílení znalostí a dovedností v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou, konkrétní postupy
 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou. Účastníci se seznámí s historickými konsekvencemi současné sociální situace romské minority na území České republiky a s romskými kulturními specifiky a vnitřní hierarchií, které mohou ovlivňovat sociální práci. Účastníci se lépe orientují v hodnotovém systému Romů a dalších odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny a komunity, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
Program:

1. Úvod

 • Zahájení a představení, očekávání účastníků.

2. Historický kontext, kultura a jazyk Romů

 • Romové na našem území od 13. stol. dodnes, represe, hlavní historické mezníky ovlivňující současný stav, přístup minulého režimu k romské minoritě.
 • Kolektivní paměť a vědomí.
 • Specifika romské kultury a romského jazyka.
 • Vztah těchto konsekvencí k sociální práci.

3. Vnitřní členění romské minority. Subetnické skupiny, stratifikace a kastovní systém. Romská velkorodina.

 • Subetnické skupiny, stratifikace a kastovní systém.
 • Romská velkorodina.
 • Vztah těchto konsekvencí k sociální práci.

4. Hodnoty Romů a specifika romské kultury. Sociální problémy ve vztahu k romské minoritě.

 • Odlišnosti v hodnotách majority a Romů; Romská rodina a výchova dětí;  Problematické oblasti - vzdělávání, zaměstnání, dluhy, lichva, sociální vyloučení.

5. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou minoritou

 • Specifika komunikace s Romy; Kazuistiky.

6. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, evaluace