Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem

Variabilní symbol: 6124084
Datum konání: 20.6.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0076-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Současná tendence svěřovat děti do střídavé péče obou rodičů ve své podstatě předpokládá, že rodiče jsou připraveni jednat v zájmu dítěte bez ohledu na osobní zvládání rozvodové či rozchodové situace. Seminář má za cíl poskytnout základní orientaci v nezbytných předpokladech rodičů pro střídavou péči a fázích psychorozvodu a potřebách dítěte v dané formě péče. Zabývá se možnými klady i zápory střídavé péče pro dítě i pro rodiče. Objasňuje situace a faktory, kdy střídavá péče je či není vhodná. Nabízí podněty k porozumění potřebám dítěte a možným projevům v jeho chování a prožívání. Seminář je zaměřen na zdůraznění zásadních vývojových úkolů dle jednotlivých etap psychosociálního vývoje a roli rodičů ve střídavé péči. Představuje podněty pro optimalizaci podmínek při předání dětí, možnosti podporovaného setkání. Předkládá možnosti doprovázení rodin při poskytování sociálních služeb (odborného poradenství nebo sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) v péči o rodiny v porozvodové situaci či rozchodu rodičů dítěte.
 
Obsah programu: rodičovská odpovědnost, adaptace dítěte na změny a porozumění potřebám dítěte, střídavá péče, řešení obtížných situací
 
Druh základní:
Cíle kurzu:
• Účastník má přehled o základních podmínkách fungování střídavé péče
• Účastník umí využít metody práce s rodiči při přípravě ke střídavé péči
• Účastník se orientuje v potřebách dítěte a jeho možných reakcích na změnu rodinného zázemí
• Účastník zvládá rodiči komunikovat ohledně naplňování rodičovské odpovědnosti a její konkretizaci dle rodičovského plánu
• Účastník je seznámen se základními dovednostmi k přípravě rodičů pro střídavou péči
Program:

1. Úvod

 • Zahájení kurzu organizátorem, organizační záležitosti. Seznámení s lektorem a tématem. Představení účastníků a prezentace jejich očekávání

2. Rozvod/rozchod rodičů a následná forma péče o děti

 1. Rodičovská odpovědnost
 2. Formy péče a kontakt dětí a rodičů - Minimální práva dětí - Povinnosti rodičů - Emoční bezpečí dětí
 3. Doprovázení rodiny v rozvodové a porozvodové situaci - edukace, poradenství, mediace, terapie

3. Zajištění optimálních podmínek pro předávání dětí

 1. Adaptace dítěte na změny v životě a doprovázení rodiči
 2. Rodičovský tým - Koncept Sdíleného rodičovství - Koncept Dobrých sousedů - Praktická opatření při předávání dítěte

4. Vynucování kontaktu s dítětem

 1. Porozumění potřebám dětí a rodičů - Fáze psychorozvodu u dospělých - Proces truchlení u dětí - Důvody odmítání kontaktu - Doporučený postup - Možnosti přípravy k asistenčnímu kontaktu - Limity asistovaného styku

5. Střídavá péče

 1. Motivy ke střídavé péči
 2. Předpoklady pro střídavou péči
 3. Fungování rodiny ve sdíleném rodičovství - sladění denního a týdenního režimu dítěte, - zachování sociálního prostředí, rituálů a „kotev“ dítěte, - výchovné priority, - vzájemná podpora a informovanost rodičů, - kontakt dítěte a rodiče, - zapojení dítěte do provozu obou domácností - zajištění péče a dohledu, - specifika ženského a mužského rodičovství a vzájemné doplňování

6. Řešení obtížných situací

 1. Okolnosti, které znemožňují střídavou péči - Společná rodičovská odpovědnost - Podpora zaměstnavatele, širší rodiny - Kompetenční mapa

7. Závěr

 • Závěrečné shrnutí účastníků a lektora. - Závěrečné ukončení