Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení matrik

Variabilní symbol: 5224064
Datum konání: 11.6.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Continental
Zbrojnická 312/8, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Zdeňka Stránská

Lektorská činnost od roku 2007. Provádí školení budoucích matrikářek, školení budoucích ověřovatelů dle zák. č. 21/2006 Sb., konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí (autor PhDr. Jiří Pondělíček). 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků problematiku vedení matrik a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění jejich praktického výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

1.Úvod do problematiky vedení matrik

 • Přehled právních předpisů, včetně aktuálních novel
 • Pohled do historie a na vývoj matričních agend
 • Pojmy
 • Působnost

2.Technický způsob vedení matrik

 • Vedení matrik, technický způsob vedení matrik
 • Oznámení matriční události
 • Podklady pro provedení  zápisu
 • Zápis jména (jmen) a příjmení - občan ČR, cizinec, změna pohlaví
 • Vydání výpisu z matriční knihy
 • Vedení matrik pomocí výpočetní techniky
 • Sbírka listin
 • Nahlížení do matrik a sbírek listin, vydávání výpisů a potvrzení
 • Dodatečné záznamy a změny, opravy, dodatečný zápis
 • Výměna matrik s cizinou, vícejazyčné formuláře
 • Oznamovací povinnosti