Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny

Znojmo

Variabilní symbol: 4124049
Datum konání: 14.3.2024
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Znojmo
Masarykovo nám. 449/22, 66901 Znojmo - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Václav Chmelík
 • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy - obor Právo a právní věda.
 • Od roku 2019 advokát trvale spolupracující s KVB advokátní kanceláří s. r. o. se sídlem v Pardubicích.
 • V letech 2013-2019 junior právník - Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s.
 • Od roku 2015 lektorká a poradenská činnost - problematika komunálního práva, hospodaření a nakládání s obecním majetkem
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k postavení, činnosti a zásadám fungování obcí v systému veřejné správy, k postavení orgánů obce, jejich členů, k jejich úkolům a pravomocem, praktické rady k řešení nejnovějších změn.

Program:

1. Obec v systému veřejné správy (obec jako právnická osoba, orgány obce jako orgány veřejné moci)

Dvojí působnost (co je samostatná a přenesená působnost, příklady, typy obcí).

2. Orgány obce.

 • Zastupitelstvo obce (postavení, práva a povinnosti členů, nároky členů včetně odměňování, pravomoci).
 • Rada obce (postavení, pravomoci).
 • Starosta (postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů).
 • Obecní úřad (postavení, pravomoci).
 • Zvláštní orgány (postavení, pravomoci).
 • Výbory a komise (postavení, členství, odměňování, pravomoci).
 • Jednání orgánů obce (četnost a forma  jednání, zápisy, usnesení, úkony úřadu. 

3. Obce a nový OZ (ochrana osobnosti, judikatura, jednání obce, spolkové právo, aspekty typu používání razítek)
4. Novela obecního zřízení (společenství obcí, odměňování, distanční účast, pravomoci starosty v mimořádných situacích
5. Dotazy a diskuse