Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce

Variabilní symbol: 6124010
Datum konání: 24.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit úředníky a vedoucí pracovníky úřadů ÚSC s aktuální problematikou padělání bankovek, mincí a zneužití platebních karet na území ČR. Posluchači budou seznámeni se základními způsoby jak ověřovat pravost peněz a ochraných prvků bez náročných technických prostředků, jak ve shodě se zákonem rozlišovat standardní a nestandardní poškození peněz, naučí se, jaká jsou práva a povinnosti pracovníků spojená s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz nebo jaký je zákonný postup při podezření na padělek v případě, že se úředník s takovýmto platidlem v rámci své odborné činnosti setká.

Odborný kurz vychází ze stadardů kurzu České národní banky (ČNB) o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí rozšířený o poznatky ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky bankovek, cenných papírů, dokladů a dokumentů) v kontextu potřeb ÚSC.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora
 • Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu

2. Související legislativa (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů

3. Všeobecné informace

 • Standardně a nestandardně poškozené mince
 • Bankovky padělané, pozměněné a napodobené
 • Nakládání s podezřelými platidly (zákonný postup)
 • Technické pomůcky na ověření platidel

4. Bankovky, mince a platební karty

 • Ochranné prvky v papíru
 • Ochranné prvky v tisku
 • Mince
 • Nové vzory bankovek
 • Podvody a ochrana platebních karet

5. Statistika

 • Nejčastější typy padělaných bankovek v ČR
 • Statistika zajištěných padělků platidel v ČR

6. Praktická část

 • Identifikace padělků bankovek (testovací sada ČNB)
 • Ověření pravosti bankovek pouhým okem

7. Závěr

 • Odpovědi na dotazx
 • Diskuse