Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy

Variabilní symbol: 4123210
Datum konání: 15.6.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Staňkov
Nám. T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit archivy jako organizace, které jsou součástí veřejné správy a kromě své primární činnosti archivování, které je definováno jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní, je zaměřit se zejména na významnou metodickou funkci archivů v souvislosti s výkonem předarchivní péče, spisové služby.

 

Program:

1. Úvod do problematiky.

 1. Archivní legislativa - vývoj
 2. MV ČR, síť veřejných archivů - metodická pomoc i kontrolní orgán. 
 3. Archivy, knihovny a muzea

2. Podrobný rozbor.

 • Základní pojmy
 • Archiválie
 • Rozdělení původců
 • Využívání archiválií
 • Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartačním řízení
 • Evidence archiválií
 • Digitální archiválie
 • Ochrana archiválií
 • Nahlížení do archiválií

3. Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

 • Působnost MV ČR
 • Národní archiv
 • Státní oblastní archivy
 • Další správní úřady na úseku archivnictví a spisové služby
 • Specializované archivy
 • Bezpečnostní archivy
 • Archivy územních samosprávných celků
 • Soukromé archivy
 • Akreditace archivů

4. Archivy a spisová služba.

 • Metodická pomoc při výkonu spisové služby
 • Spisová rozluka
 • Kontrola výkonu spisové služby
 • Správní delikty

Závěr.

 • Informační zdroje
 • Diskuse