Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Agrese u dětí a mládeže

NOVINKA

Variabilní symbol: 6123132
Datum konání: 17.10.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastnící získají informace a poznatky o problematice agrese a agresivních projevů chování. Program předá účastníkům teoretické a praktické znalosti a dovednosti, posílí kompetence, vlastní důvěru a postoj k práci s klienty s agresivními projevy chování. Předány budou nejen teoretické informace, ale i praktické techniky, které mohou fungovat při řešení konfliktních situací, kdy dochází ze strany klienta k projevům agrese. Účastníci se také mohou zaměřit na poznání a rozpoznání svých vlastních tendencí k projevům agrese. Důraz je kladen také na prevenci agresivních projevů chování a komunikaci s klienty s agresivními projevy chování.

 

Program:

1. Úvod

 • Úvod, představení lektora, seznámení se s programem.

2. Agresivita a agrese. Agrese v ontogenezi

 • Pojmy - hněv, hostilita, násilí, zlost, šikana.
 • Agrese v obdobích : - batole (od 1 do 3 let) - předškolní věk (od 3 do 6 let) - školní věk (od 6 do 12 let) - dospívání - pubescence (od 12 do 15 let) - adolescence (od 15 do 20 let).

3. Příčiny agresivity, Matějčkova charakteristika příčin agrese

 • Moyerova klasifikace agresí.
 • Dařílkovy druhy agrese.
 • Autoagrese.
 • Přímé znaky šikany.
 • Nepřímé znaky šikany.
 • Nedostatek spontánní aktivity, tělesné práce a pohybu.
 • Frustrace vede k agresi.
 • Různé formy psychické deprivace

4. Agrese a její původ v rodině, agrese v praxi

 • Příčiny negativního chování dítěte.
 • Vliv výchovných stylů na agresivitu dětí.
 • Rodičovské styly podporující agresivitu.
 • Přístupy k dětské agresi.
 • Možnosti řešení ze strany učitele.

5. Metody relaxace

 • Atutogenní trénink.
 • Jacobsonova progresivní relaxace.
 • Cvičení s dechem.

6. Závěr, shrnutí

 • Shrnutí kurzu, diskuse, závěr