Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář

včetně aktuální legislativy, ON-LINE

Variabilní symbol: 5123099
Datum konání: 13.6.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky orientovat se v systému a hierarchii právních předpisů ČR a správně pochopit místo právních předpisů územních samosprávných celků v této hierarchii. Dále pak naučit se správně připravovat, tvořit, měnit a rušit právní předpisy na ÚSC, a to jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti. Představen bude i zcela nový zákon, účinný v této oblasti od 01. 01. roku 2022. Výklad je doplněn praktickými příklady a rozhodovací praxí Ústavního soudu.

Program:

1. Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa (novotvorba) ve veřejné správě
2. Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy
3. Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly ( obecně závazné vyhlášky, nařízení)
4. Legislativní proces, legislativně technická pravidla normotvorby obcí
5. Sbírka právních předpisů ÚSC (sbírka, zveřejňované dokumenty, metadata, platnost a účinnost, číslování, nahlížení)
6. Některé změny právních předpisů v souvislosti se sbírkou právních předpisů ÚSC
7. Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu)
8. Nařízení obcí (některá zákonná zmocnění)
9. Dozor nad obecní normotvorbou
10. Diskuse, dotazy