Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123111
Datum konání: 22.6.2023
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná vývojová stádia dítěte a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stádiu;
 • získá základní informace, aby se dokázal orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa;
 • během školení získá příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení;
 • získá základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu";
 • důvěra, kontakt, sdělování účelu práce; 
 • získá informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice;
 • získá příležitost trénovat vhodné otázky;
 • seznámí se způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky.
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků, vyjasnění obsahu a cílů programu.

2. Jaké dítě k nám přichází? Orientace v situaci dítěte

 • Vývojová stádia dítěte a komunikace s dítětem v určitém vývojovém stádiu.

3. Dosavadní řešení potíží a psychiatrická diagnóza

 • klasifikace
 • etiologie a nejčastější diagnózy
 • psychologické a psychiatrické zprávy
 • problematické chování dítěte jako symptom

4. Rodina dítěte

 • funkčnost
 • role
 • vztahy
 • komunikace
 • ochota a schopnost rodiny spolupracovat se sociálním pracovníkem atd.

5. Práce (komunikace) s dítětem s psychiatrickou diagnózou. Budování vztahu s dítěte.

 • Budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce, ne/dobrovolnost spolupráce, nehodnocení dítěte, atd. Vhodné formulace.

6. Důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice

 • Jasná, autentická, přímá a srozumitelná komunikace (ZV).
 • Cvičení: formulace ZV v konkrétní situaci dítěte.
 • Umění se zeptat - vhodné otázky (cvičení: tvorba otázek).

7. Ukázky konkrétních metod práce

 • Úkoly a cíle, dohody, pozitivní zpevňování, orientace na zdroje, důsledky chování, vlastní návrhy, grafy, škály, externalizace, mapa rodiny, pravidla, kontrola, represe atd.

8. Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky. Závěr.

 • Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky.
 • Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.