Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odměňování členů zastupitelstev obcí

NOVINKA

Variabilní symbol: 1022136
Datum konání: 27.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Václav Chmelík
  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy - obor Právo a právní věda.
  • Od roku 2019 advokát trvale spolupracující s KVB advokátní kanceláří s. r. o. se sídlem v Pardubicích.
  • V letech 2013-2019 junior právník - Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s.
  • Od roku 2015 lektorká a poradenská činnost - problematika komunálního práva, hospodaření a nakládání s obecním majetkem
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2700,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí obsaženou v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s důrazem na novou úpravu odměňování účinnou od 1. 1. 2018. Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů, jako jsou odměny obecně s rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, mimořádné odměny a dary, odchodné, dovolená apod. Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí. 

Program:

1. Představení relevantní (zejména nové) právní úpravy především zákona o obcích a dalších pravních předpisů, vztah k předchozí právní úpravě.

Vymezení základních pojmů.

2. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, odměňování ve zvláštních situacích.

3. Problematika mimořádných odměn a darů a možností jejich poskytnutí. Odchodné při zániku mandátu či v případě odvolání z funkce nebo vzdání se funkce.

4. Dovolená - výše nároku a její čerpání, proplácení. Další možné nároky členů zastupitelstev. Splatnost a výplata.

5. Praktické příklady a výpočty odměn.

6. Odpovědi na otázky a diskuse.