Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Transgender, intimita versus sexualita

NOVINKA

Variabilní symbol: 1221096
Datum konání: 21.9.2021
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Zlepšení pochopení aspektů oblasti transgendru, sexuality vs. intimity si zaslouží informace založené na nových poznatcích i dobré praxe. Z výzkumů vyplývá, že pracovníci v pomáhajících profesích mají významný vliv na duševní pohodu klientů, kteří řeší trans identitu. Informovaní pracovníky v sociálních službách mohou zvyšovat kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb. Možnost otevřeně komunikovat se senzitivitou v oblastech transgendru, tématiky sexuality a  intimity, v současnosti vyžadují objektivní poznatky a informace podložené výzkumy. Profesní dovednosti při práci s klientem jsou založeny na čtyřech stavebních kamenech: intrapersonální propojení -znalostech sama sebe; interpersonálním propojení – znalostech sociálního prostředí; zodpovědnosti, soudnosti a poznatcích; empatii a emoční senzitivitě.
Bude diskutována tématika odrazů tématiky transgendru, sexuality vs. intimity, rovněž vývojově od dětství. Dotkneme se rolí v rodině, co je zdravé či rizikového pro klienta, jaké jsou předsudky, bariéry a jiná úskalí. Diskutovat a sdílet budeme kazuistiky a modelové situace. Frekventanti se seznámí s rámcem holistického přístupu a doporučení při práci s klienty.
 

Cíle kurzu:

Kriticky informovaný pracovník v sociálních službách, zvýšení a posílení profesních kompetencí při práci s klienty. Získání informovaného teoretického rámce tématiky, zvýšení orientace v tématice a posílení profesních kompetencí. Porozumění osobním postojům a možnému vlivu na profesní přístupu k tématice při práci s klienty a rodinami.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení se, představení, očekávání.
 • Nová paradigmata a výzvy odrážející se v sociální práci.
 • Výzkumné poznatky v ČR a mezinárodní srovnání

2. Základy tématiky, transgendru, intimita a sexualita

 • Rozdílnosti v tématech transgender identity, intimity, sexualita a další oblasti v poli nejasné terminologii.

3. Významné vztahy a jejich vliv, problematika oblastí tranzice

 • Reflexe rodinného systému - místa, role, funkce členů rodiny, typy tranzicem a vývoj.
 • Čtyři pilíře intimity a rámec, mapa intimity a rizikové faktory vs. sexuality.

4. Modelová situace, kazuistika

 • Sdílený příběh, video-kazuistika, možnosti práce s klientem a rodinou, bariéry a rizika ve vývoji klienta a další aspekty ovlivňující roli klienta ve společnosti.

5. Rizikové bariéry

 • Aspekty rizikových bariér u vulnerabilních klientů např. závislosti, sebepoškozování, problém s duševním zdravím, rizika nesprávné diagnózy, předsudky, legislativní limity aj.

6. Pravidla práce s klienty

 • Základní pravidla a doporučení práce s adolescenty, rodinami, podpory.
 • Principy rpáce orientované na potřeby klienta.
 • Oblasti duševní pohody klientů

7. Závěr, shrnutí a vyhodnocení

 • Shrnutí a vyhodnocení nejdůležitějších poznatků využitelných v praxi i osobním životě.
 • Dotazy, diskuse.