Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 470
Datum konání: 4.5.2021
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Ivana Kotrčová

Lektorka působí ve veřejné správě a dlouhodobě se zabývá problematikou centrálních registrů.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel, s jeho vazbou na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále budou seznámeni podrobně s agendou obec, stavební úřad a volební okrsky v informačních systémech územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn, řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. To vše v rámci platné legislativy. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen provádět zápisy a v informačním systému územní identifikace. Měl by porozumět souvislostem mezi těmito registry. 

Program:

Základní registry obecně - cíl, druhy, právní základ, systém fungování

 Informační systém základních registrů - Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností . Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazby na jednotlivé základní registry.

Registr obyvatel (ROB) - základní informace, přístup, oprávnění

Referenční údaje. Vazby Registru obyvatel na Registr územní identifikace.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - základní informace, přístup, oprávnění, referenční údaje, nereferenční údaje

Informační systém územní identifikace (ISUI)
Agenda obec - editační povinnosti
Agenda stavební úřad - editační povinnosti
Agenda volební okrsky - editační povinnosti
Zápis, změna , zrušení stavebního projektu
Zápis, změna, zrušení adresního místa
Zápis, změna, zrušení ulice v ISUI - podklady pro zápis, definiční čára
Provádění oprav nesprávných  údajů vedených v RUIAN
Řešení reklamací nesprávných údajů v ISUI
Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem