Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Řešení konfliktních situací

Variabilní symbol: 1221040
Datum konání: 12.5.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Na kurzu se budeme snažit hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji komunikaci s klientem v konfliktních situacích; připravíme se tak na efektivnější zvládání konfliktních situací odpovídající naší profesní roli. Posílíme svoji dovednost analyzovat konflikt - příčinu a jeho účastníky.

Seznámíme se se strategiemi zvládání vlastních emocí, strategiemi zvládání samotných konfliktů a s odstupňovaným přístupem k řešení konfliktů. Budeme mít příležitost uvědomit si své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů, podpoříme umění vědomé volby metod práce s klienty. 

Program:

1. Úvod do problematiky - co je to konflikt

 • Seznam konfliktních situací z praxe účastníků, co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů.
 • Plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt.

2. Strategie zvládání konfliktů

 • Konflikt a profesní role.
 • Pět základních strategií zvládání konfliktů - ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosení se. 
 • Odstupňování řešení konfliktu.

3. Konfliktotvorné osoby

 • Úvod do problematiky:- přímá agrese, arogance, kverulování, manipulace, neoprávněná kritika, citové vydírání, aj.

4. Konfliktotvorné situace

 • Úvod do problematiky - vytýkání nedostatků/chyb, sdělování "špatných zpráv", jak přijímat kritiku, zvládání námitek, zvládání nesouhlasu. 

5. Rozbor 2-3 konfliktů z praxe účastníků

 • Metoda skupinového řešení problémů.
 • Diskuze, dotazy.