Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy

On-line seminář

Variabilní symbol: 0321 433
Datum konání: 5.3.2021 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Nádvorníková

Od roku 2009 působí na Ministerstvu dopravy, odbor veřejné dopravy a od roku 2015 ve funkci vedoucí oddělení státní správy.

Od roku 2010 vykonává přednáškovou činnost orientovanou na úředníky krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na téma linková osobní doprava, taxislužba a veřejné služby v přepravě cestujících. Lektorskou činnost vykonává  pro Institut pro veřejnou správu Praha a státní příspěvkové organizace.

 

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s právní úpravou provozování linkové osobní dopravy a taxislužby, právní úpravou státního odborného dozoru a vedení správních řízení v této oblasti a praktickým uplatňováním dané právní úpravy.

Program:

1. Struktura zákona o silniční dopravě a definice základních pojmů s přihlédnutím k osobní dopravě.
2. Postavení, funkce a příslušnost dopravních úřadů v oblasti linkové osobní dopravy, městské autobusové dopravy a taxislužby.
3. Koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
4. Právní úprava provozování linkové osobní dopravy - povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě, licenční řízení, schvalování jízdních řádů, zastávky a zařízení pro zveřejnění jízdního řádu, provozování dopravy v nestandardních situacích - naléhové z
5. Právní taxislužby - definování taxisllužby a tzv. sdílené ekonomiky, povinnosti dopravců v rámci jednotlivých segmentů taxislužby - "klaická" taxislužba, "smluvní" taxislužby, oprávnění řidiče taxislužby.
6. Kontroly v rámci státního odborného dozoru, kontrolní řád.
7. Řízení o přestupcích, ukládání sankcí, přestupkový zákon.
8. Dotazy a diskuse k problematice.