Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

Variabilní symbol: 1018076
Datum konání: 21.8.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s problematikou tzv. neviditelných dětí. Získají přehled o situaci rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny. Seminář mapuje dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče. Seminář předkládá možnosti zlepšení situace dětí vězněných rodičů.
Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou, kde jeden z rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další).
       
       
       
       
 

Program:

1. Úvod.

Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.

2. Situace rodin s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody.

 • Vězeňská populace v ČR.
 • Rodiny rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.
 • Rodiče ve vězení.

3. Pohled na situaci dětí vězněných rodičů očima dítěte.

 • Dopady odloučení dítěte od rodiče.
 • Co se děje s dětmi vězněných rodičů?

4. Překážky kontaktu dětí s rodiči ve vězení.

 • Zákonné překážky
 • Materiální překážky

5. Podpora dětí vězněných rodičů.

 • Asistované návštěvy.
 • Kazuistiky.
 • Možnosti rozšíření kontaktů mezi dětmi a vězněnými rodiči.

6. Závěr

Písemná i ústní zpětná vazba od účastníků.