Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky

Variabilní symbol: 1017097
Datum konání: 27.10.2017 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci sociální práce vznikají sporné případy mezi omezením člověka a pomocí, kterou člověk potřebuje. Sociální pracovník se pohybuje až na hraně trestního zákona, pokud nerespektuje názor svého uživatele.
K nerespektování ale často dochází z neznalosti právního prostředí a také v situacích, kdy je s uživatelem či opatrovancem velmi složitá domluva pro jeho komunikační bariéry, duševní nezpůsobilost, neschopnost se rozhodovat, pasivitu, agresivitu apod.
V rámci sociální práce se velmi třou zájmy uživatele/klienta, sociální služby, opatrovníka a rodiny. Nezřídka uživatel nechce být ve službě, ale nemá kam jít, opatrovník nechce ukončit smlouvu, rodina trvá na ubytování a sociální služba by ráda situaci vyřešila ne/ukončením smlouvy. Jak rozeznat, kdy si může uživatel ukončit, co chce; kdy má na situaci vliv rodina; co může opatrovník a kdy už nelze brát ohled na nic jiného, než na zákonné ustanovení o nahlášení detence v sociálních službách?
Co službě hrozí, když detenční řízení zahájí? Co jí hrozí, když jej nezahájí? Jaký dopad to má na opatrovnictví? Co je povinností opatrovníka? Jak vypadá služba po rozhodnutí soudu? Kdo všechno může službu kontrolovat? Jaká je odpovědnost jednotlivých pracovníků za trestný čin omezení osobní svobody? Jak rozeznat uživatele, který ještě může dát výpověď, a který již nemá možnost sám službu ukončit?
V souvislosti s detencí vzniká mnoho rozporuplných otázek. V rámci semináře se je pokusíme dát do souvislostí tak, aby pracovník byl schopen samostatného a odborného posouzení situace, která vzniká v jeho sociální službě.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Cíle kurzu:

Účastník by měl získat schopnost se účinně rozhodovat o umístění zájemce do služby bez souhlasu a následně v průběhu služby do 24 hodin od projevení vážně míněného nesouhlasu. Měl by rozpoznat, kdy jde o projev ne/souhlasu s umístěním do služby a v průběhu služby. Měl by být schopen se validně rozhodnout, v jaké situaci, jak postupovat, aby se nedostával na hranici trestnosti a rozporu se zákonem o sociálních službách.     
     
 

Program:

1. Úvod. Příběh.

Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu. Příběh, historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách - abychom pochopili podstatu.

2. Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat.

Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezení ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

3. Přijetí do služby.

 • Jednání při přijetí do sociální služby, do za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva, a kdo si musí odpovědět "detenční otázky".
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO chci službu".

4. Vážně míněný nesouhlas.

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu?
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? Příklady z praxe.

 

5. Jak situaci s nesouhlasem řešit.

Rozdíly:

 • když je osoba schopna jednat,
 • když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit,
 • když zde není opatrovník,

Jak může  situaci řešit sám opatrovník, případně uživatel?

Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?

6. Oznámení soudu, metodika.

 • Kdy běží lhůta?
 • Co je podstatou oznámení?
 • Jak dlouho vést evidenci?
 • Jak případ popsat?
 • Proč se musí oznamovat soudu?
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí?
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba, uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce?

7. Trestněprávní rovina.

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení, trestně stíhán/a?
 • Jaká je zodpovědnost zúčastněných?

8. Rozsudek soudu a opatření.

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení?
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. Příklady z praxe.

9. Závěr.

Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.