Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně

Variabilní symbol: 1017111
Datum konání: 5.12.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Martin Vlček

Ve své každodenní praxi působí jako kontrolor na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde má na starosti tyto oblasti: metodika poskytování dotací z rozpočtu kraje, koordinace a výkon veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací z rozpočtu kraje včetně dotací z fondů EU, spolupráce na zajišťování funkčnosti kontrolních systémů v oblasti dotací.

Rovněž je lektorem Českého institutu interních auditorů Praha.
 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-1018/2012 AK/VE-725/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávání je, aby se účastníci spolehlivě orientovali v problematice porušení rozpočtové kázně u dotací poskytovaných z veřejných rozpočtů. Účastníci si prohloubí své znalosti o legislativním zakotvení poskytování a ochrany peněžních prostředků z dotačních titulů veřejné správy, v oblasti aktuálních změn v rozpočtových pravidlech, o tvorbě a náležitostech smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotace, o postupech při odhalování porušení rozpočtové kázně, v oblasti odvodů za porušení rozpočtové kázně. V programu je vyčleněn prostor pro upozornění na nejčastější chyby při poskytování dotací a odhalování porušení rozpočtové kázně ve vazbě na ukládání odvodů za toto porušení.


 

Program:

Právní úprava poskytování dotací (218/2000 Sb., 250/2000 Sb.)
Změny úpravy poskytování dotací v rozpočtových pravidlech
Náležitosti smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Definice porušení rozpočtové kázně, problémy z praxe
Odvod za porušení rozpočtové kázně – stanovení, ukládání, promíjení
Dotazy, diskuse