registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
27.6.2023
Úterý
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
31.8.2023
Čtvrtek
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
22.8.2023
Úterý
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
Mgr. Tomáš Hromádka
On_line (MS Teams) Info
15.9.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
27.6.2023
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Kurz je realizován s omezeným počtem účastníků
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
27.6.2023
Úterý
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0231-SP/PC
Přesun ze 13.4.2023, v novém termínu bude realizováno ON LINE
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
On_line (MS Teams) Info
17.8.2023
Čtvrtek
Jak si udržet a rozvíjet, spokojenost když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0342-SP/PC/VP
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
On_line (MS Teams) Info
15.9.2023
Pátek
Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
9.6.2023
Pátek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023
Ing. Jindřich Pater
On_line (MS Teams) Info
16.6.2023
Pátek
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-157/2021 AK/VE-101/2021
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
Webinář
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
26.9.2023
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-155/2023 AK/VE-77/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
9.6.2023
Pátek
PŘESUNUTO
Stavby v katastru nemovitostí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-960/2022 AK/VE-451/2022
Nový termín bude 21.9. 2023
Mgr. František Málek
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
22.6.2023
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
30.6.2023
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-7/2023 AK/VE-5/2023
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
29.6.2023
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
8.6.2023
Čtvrtek
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-221/2023 AK/VE-110/2023
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
včetně aktuální legislativy, ON-LINE
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
29.6.2023
Čtvrtek
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023
NOVINKA 2023, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
15.8.2023
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON-LINE
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
8.6.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Střet zájmů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2021 AK/VE-190/2021
Víme jak na něj? Termín se blíží.
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
1.9.2023
Pátek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Novinka
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On_line (MS Teams) Info
7.9.2023
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
14.9.2023
Čtvrtek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
29.8.2023
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
ON-LINE
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Efektivní hospodaření měst a obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-552/2022 AK/VE-256/2022
ON-LINE
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA 2023
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
21.9.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
22.9.2023
Pátek
Tvorba obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-539/2022 AK/VE-249/2022
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
5.9.2023
Úterý
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
20.9.2023
Středa
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
ON-LINE
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ. NOVINKA
Mgr. Vladimír Vácha
On_line (MS Teams) Info
7.9.2023
Čtvrtek
Právní miminum pro úředníky - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-882/2021 AK/VE-515/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
31.8.2023
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
19.9.2023
Úterý
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0358-SP/PC
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
12.9.2023
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
Mgr. Jan Schwaller
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).