registrovat se  


Novinka - Novinky na září v Brně

Novinky na září v Brně
30.9.2023

Rádi bychom vás pozvali na naše zajímavé kurzy do Brna. Připravili jsme pro vás řadu prezenčních i on-line kurzů a taky řadu novinek:

8.9.2023
Pátek

Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020

Ing. Jindřich Pater

Brno

Info

8.9.2023
Pátek

Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ. NOVINKA

Mgr. Vladimír Vácha

On_line (MS Teams)

Info

12.9.2023
Úterý

Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
NOVINKA

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Brno

Info

         
         

15.9.2023
Pátek

Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

On_line (MS Teams)

Info

         
         
         
         

22.9.2023
Pátek

Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
NOVINKA

Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Brno

Info

       
         

26.9.2023
Úterý

Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0336-SP/PC/VP
NOVINKA

Mgr. Jan Zahradník

Brno

Info

Těšíme se na setkání s vámi


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).