registrovat se  


Novinka - Nově akreditovaný kurz v Brně - ADHD - výchovné působení

Nově akreditovaný kurz v Brně - ADHD - výchovné působení
9.11.2017

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 9.11. 2017 – ADHD – výchovné působení,  přednáší PhDr. Lenka Průšová, PhD. a Mgr. Tomáš Řezníček.

Účastníci se seznámí s definicí a diagnostikou ADHD, ADD. Dále se seznámí s projevy ADHD, ADD v sociální oblasti. Účastníci dále pochopí důvody poruch chování, které mohou v důsledku ADHD nebo ADD vznikat. Budou seznámení s výchovnou problematikou těchto dětí v rodině a ve škole. Na konkrétních případech z praxe budou demonstrovány konkrétní informace o dané problematice tak, aby účastníci pochopili rozdíl mezi ADHD, ADD a nevhodnou výchovou dítěte, která může být signalizována shodnými projevy. Závěrem budou účastníci informování o možnostech spolupráce rodičů, školy a OSPOD.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 26.10.2017)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).