registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně

Variabilní symbol: 1514249
Datum konání: 16.9.2014
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Martin Vlček
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-1018/2012 AK/VE-725/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 1. Spolehlivá orientace v problematice porušení rozpočtové kázně u dotací poskytovaných z veřejných rozpočtů.
 2. Prohloubení znalostí:
 • o legislativním zakotvení poskytování a ochrany peněžních prostředků z dotačních titulů veřejné správy,
 •  v oblasti aktuálních změn v rozpočtových pravidlech,
 • o tvorbě a náležitostech smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • o postupech při odhalování porušení rozpočtové kázně,
 • v oblasti odvodů za porušení rozpočtové kázně.
 1. Upozornění na nejčastější chyby při poskytování dotací a odhalování porušení rozpočtové kázně ve vazbě na ukládání odvodů za toto porušení.
   
Program:
 1. Právní úprava poskytování dotací (218/2000 Sb., 250/2000 Sb.)
 2. Změny úpravy poskytování dotací v rozpočtových pravidlech
 3. Náležitosti smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace
 4. Definice porušení rozpočtové kázně, problémy z praxe
 5. Odvod za porušení rozpočtové kázně – stanovení, ukládání, promíjení
 6. Dotazy, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).