registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti

Seminář je podán k akreditaci

Variabilní symbol: 1514228
Datum konání: 29.4.2014 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-82/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1880,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu: Účastníci semináře získají orientaci v obecné a aplikované rovině platných psychologických poznatků, faktů, zásad a doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě. Získaná „odborná“ orientace by měla posílit komunikační dovednosti pracovníků SPOD a kurátorů mládeže, zejména napomůže naplnění cíle jejich profesního působení – účinné mediace všech účastníků soudního sporu o dítě, nalezení „oboustranného“ smíření v zájmu dítěte, v přesnějším „odhalení“ přání a zájmu dítěte, schopností vytvářet akceptující a kooperující prostředí, respektovat psychohygienické aspekty i s ohledem na vlastní profesní seberealizaci (prevence „burn out“ syndromu…). Vypracovávat posudky pro soudy.

Cíle kurzu:  
Program: 1.Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení
 • Indikace posudků
 • Používané metody
 • Význam OSPOD pro znalce
2. Psychologie výslechu dětí
 • Znalec versus terapie
 • Přímé a nepřímé ovlivňování dětí (i dospělých)
 • Falešná obvinění
 • Syndrom zavrženého rodiče
 • Střídavá péče ano, či ne
 • Analýza kazuistik

   

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).