registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 6123109
Datum konání: 16.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent získá vhled do problematiky mezilidské manipulace v komunikaci. Seznámí se s možnostmi rozpoznávání manipulativní komunikace a chování. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace. Naučí se vybrané strategie jednání s klientem s manipulativním chováním k zajištění efektivity při výkonu činností.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

 1. Běžná, profesní a manipulativní komunikace.
 2. Zásady profesní komunikace.
 3. Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací v příkladech.

2. Emoční typologie a přesvědčování

 1. Nelze nekomunikovat - nechtěná verbální a neverbální manipulace v komunikace.
 2. Využití znalostí emoční typologie pro motivaci a přesvědčování.
 3. Jak zvýšit psychickou odolnost vůči manipulaci.
 4. Úvod do asertivity.

3. Rozpoznávání manipulace

 1. Jak rozpoznat manipulace, vybraný typ manipulace.
 2. Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.
 3. Záměrné ovlivňování emočního stavu v komunikaci za účelem dosažení neoprávněného prospěchu.
 4. Destruktivní manipulace.
 5. Co manipulátor říká a co tím myslí?
 6. Proč jsou manipulátoři úspěšní.
 7. Popis modelových situací.

4. Nejčastější manipulativní strategie v praxi

Druhy manipulací:

 • zmatení partnera na úrovni racionálního uvažování,
 • vyvedení z emoční rovnováhy,
 • získání poziční převahy,
 • neoprávněný požadavek,
 • citové vydírání,
 • neoprávněná kritika,
 • sabotování spolupráce,
 • snaha o koalici.

Konstruktivní zvládání těchto vybraných manipulativních útoků.

5. Agresivní a arogantní chování klientů

 1. Typologie podle motivace k agresivnímu chování (dominance, cholerický afekt, obranná agresivita, arogance, vyhrožování pomstou, frustrace, psychopatologie).
 2. Arogance a nízká hodnota ega.
 3. Účinná strategie zvládání pro vedení řízení či rozhovoru s klientem.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

 1. Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňování řešení.
 2. Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hry", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování nekonstruktivní kritiky, protiotázky aj.
 3. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací,
 4. Načrtnutí řešení vybraných případů z praxe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).