registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora

Variabilní symbol: 6123107
Datum konání: 13.6.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:
  1. Změny v právních předpisech
  1. změny v zákoně o účetnictví a v zákoně o rozpočtových pravidlech s dopadem na účetnictví aktuálního roku,
  2. změny ve vyhlášce č. 410/2009 pro aktuální rok (včetně změn účtové osnovy pro ÚSC pro aktuální rok),
  3. změny v českých účetních standardech pro vybrané účetní jednotky
  1. Účetnictví jako zdroj podkladů pro přezkoumání hospodaření a audit nebo prověrku účetní závěrky. Riziko a významnost při hodnocení výsledků.
  2. Nedostatky zjišťované při účtování a vykazování majetku ÚSC a jeho opotřebení. Příklad.
  3. Vazby výdajů a nákladů, příjmů a výnosů, možnost kontroly vzájemných vazeb, časové rozlišení nákladů a výnosů. Příklady.
  4. Pohledávky a závazky, vazby na zákon č. 250/2000 Sb., předpisy a jejich úhrady, vliv nového občanského zákoníku. Příklady.
  5. Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce ve vztahu ke schvalování účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013 Sb.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).