registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavby v katastru nemovitostí - webinář

Nový termín bude 21.9. 2023

Variabilní symbol: 6123104
Datum konání: 21.9.2023 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

 Mgr. František Málek je advokátem a lektorem zaměřujícím se zejména na oblast stavebního práva a funkčně související regulaci v rámci práva veřejného (mj. práva životního prostředí, práva energetického či v oblasti deliktní odpovědnosti) i soukromého. V minulosti participoval rovněž na několika celostátních projektech Svazu měst a obcí ČR zaměřených na právní analytiku, zefektivnění veřejné správy i specializované poradenství územním samosprávným celkům. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.       

Akreditace u MV ČR: AK/PV-960/2022 AK/VE-451/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je účastníky seznámit s aktuální právní úpravou věcí nemovitých, specificky staveb, a jejich právní povahou dle občanského zákoníku a zvláštních právních předpisů (uplatnění zásady superficies solo cedit, stavby které jsou a které nejsou součástí pozemku), s právem stavby a dalšími právními tituly ke stavbám. Výklad je provázán s úpravou katastru nemovitostí, předmětem evidence v katastru nemovitostí a právním významem zápisů v něm, včetně objasnění vybraných postupů katastrálního úřadu.

Program:

1. Nemovitosti a stavby dle občanského zákoníku a zvláštních právních předpisů

  • Relevantní právní úprava a její aktuální vývoj
  • Vymezení věcí nemovitých a staveb dle občanského zákoníku a zvláštních právních předpisů (uplatnění zásady superficies solo cedit, stavby které jsou a které nejsou součástí pozemku), právo stavby a jiné právní tituly ke stavbám

2. Katastr nemovitostí a zápisy v něm

  • Základní pojmy a zásady katastrálního zákona
  • Předmět evidence v katastru nemovitostí (obsah katastru nemovitostí, zapisované pozemky, stavby, věcná práva a další údaje)
  • Právní účinky zápisů v katastru nemovitostí (pravidla a účinky materiální a formální publicity zápisů v katastru, změny a jiné zásahy do zapsaných práv)
  • Poskytování údajů z katastru nemovitostí

3. Činnosti katastrálního úřadu

  • Rozdíl mezi jednotlivými typy zápisů práv do katastru nemovitostí (vklad, záznam a poznámka, zápis jiných údajů do katastru nemovitostí), modelový průběh vkladového řízení
  • Náležitosti jednotlivých podání pro katastrální úřad (spolu s vymezením rozsahu přezkumu veřejných a soukromých listin dokládaných k návrhům na provedení zápisu práva)
  • Součinnost katastrálního úřadu se stavebními úřady

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).