registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)

Havlíčkův Brod

Variabilní symbol: 4123035
Datum konání: 5.10.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách i řídící pracovníci jsou při každodenním výkonu svých činností vystavení zvýšené míře stresu a jsou ohroženi syndromem vyhoření. K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého emocionálního stresu a chybějících mechanismů pro jeho zvládání. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na jeho zvládání. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví, souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví. Účastníci kurzu se rovněž seznámí s opatřeními, co udělat, když se již objevily první příznaky syndromu vyhoření či když jin naplno propukl. Pozornost přitom bude věnována čtyřem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové, emocionální a sociální.

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základními příznaky syndromu vyhoření. Bude znát faktory, které syndrom vyhoření urychlují a zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci zavčas řešit a následky případného pasivního přístupu k řešení. Bude znát možnosti, strategie, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny.

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Co je syndrom vyhoření

 1. K čemu vede a koho nejčastěji postihuje.
 2. Rozdíly mezi syndromem vyhoření a depresí, chronickou únavou, stresem a traumatem.

3. Příčiny syndromu vyhoření

 1. Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření:
 • dlouhodobě záporná energetická bilance,
 • workoholismus,
 • výkonová orientace,
 • ztráta ideálů,
 • "rozdávání se",
 • stereotyp,

4. Vývoj syndromu vyhoření

 1. Inventář syndromu vyhoření - diagnostika.
 2. Fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření).
 3. Roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumoví, sociální).

5. Některé charakteristické příznaky syndromu vyhoření

 1. Vyčerpání až "znechucení".
 2. Odcizení - negativní postoj k sobě samému, k životu, k práci, k ostatním lidem, ztráta sebeúcty, pocit vlastní nedostatečnosti, pocit méněcennosti.
 3. Pokles výkonnosti, nespokojenost s vlastním výkonem, nižší produktivita, ztráta nadšení, nerozhodnost, ztráta motivace, pocit selhání.

6. Prevence syndromu vyhoření

 1. Zloději a zdroje energie - situační analýza. Určení priorit a cíle - posilování zdrojů energie.
 2. Změna postojů - jak si vytvořit odstup od své životní situace, jako základu pro případné změny.
 3. Vymezení se, zdravý egoismus. Resilience, vědomí souvztažnosti - odolnost jedince a schopnost vnímat jednotlivé situace a celý život jako smysluplný celek.
 4. Coping - strategie orientované na problém, strategie orientované na emoce, neefektivní postupy.
 5. Sociální opora - pevné rodinné zázemí, otevřenost k přátelům, posilování pozitivních mezilidských vtahů sousedských, na pracovišti atd.
 6. Relaxační cvičení a sport, příp. jiné techniky vybití - jak a kdy začít, respektovat individuální možnosti.

7. Obnova sil, "léčba" syndromu vyhoření

 1. Změna zaměstnání, úprava pracovní činnosti či pracovní doby, dovolená - lázně.
 2. Restarty.
 3. Změna hodnot a životního stylu.

8. Závěr kurzu

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).