registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování - webinář

Variabilní symbol: 4223010
Datum konání: 1.6.2023
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, PhD.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-797/2021 AK/VE-479/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2090,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků informace v oblasti účetnictví a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách ÚSC a PO, zejména ve vazbě na poslední změny a na časté problémy, se kterými se mohou setkat ve své praxi.

Program:

1. Závazné právní předpisy relevantní pro tuto oblast

  • zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky - shrnutí, vzájemné propojení do souvislostí

2. Aplikace obcených předpokladů a zásad do této oblasti
3. Oceňování dlouhodobého majetku

  • využití zákonem o účetnictví stanovených postupů pro oceňování v jednotlivých titulech pořízení dlouhodobého majetku

4. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

  • modelové příklady jednotlivých variant vyřazení

5. Technické zhodnocení a opravné položky ke dlouhodobému majetku
6. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

  • modelové příklady jednotlivých variant vyřazení

7. Inventarizace dlouhodobého majetku

  • po věcné stránce, souvislosti s oběhem účetních záznamů

8. Závěr

  • diskuse, odpovědi na dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).