registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny

Variabilní symbol: 0322203
Datum konání: 19.5.2022
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Pracovníci v sociálních službách jsou při kontaktu s klientem vystaveni zvýšené hladině stresu a jsou ohroženi syndromem vyhoření. K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého stresu a chybějících mechanismů při zvládání zátěže. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví - psychohygienou. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Pozornost přitom bude věnována třem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové a emocionální.

 

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu bude schopen rozlišit hranici, kdy už dlouhodobá zátěž negativně ovlivňuje jeho psychické i fyzické zdraví. Bude znát faktory, které situaci zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci řešit. Bude znát možnosti, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny. Vyzkouší si relaxační techniku.                                                                                                                                                                    

 

Program:

1. Úvod

  • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Stres a jeho působení na člověka

  • stresory, typy stresu, jak být v psychické pohodě.

3. Relaxační techniky - teorie, ukázky

  • ukázka tzv. čištění hlavy a techniky "přenesení se na hezké místo", ukázka progresivní relaxace.

4. Syndrom vyhoření

  • Inventář syndromu vyhoření, roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumová, sociální).
  • Fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření).
  • Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření.

5. Techniky prevence syndromu vyhoření

  • podle temperamentu (vybití, relaxace, odreagování, transformace),
  • podle časové posloupnosti (preventivní, 1. pomoc, následné),
  • deset současných směrů v prevenci syndromu vyhoření (zdravá životospráva, timemanagement, zdravé sebevědomí, pozitivní myšlení, asertivity, relaxační techniky, imaginace-vizualizace, focusing, bioenergetické cviky, supervize).

6. Závěr - společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).