registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Asertivní jednání při práci s klienty

Variabilní symbol: 0822201
Datum konání: 24.5.2022
Čas: 9:00 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-832/2021 AK/VE-492/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit základní znalosti úředníků ÚSC získané v rámci vstupního vzdělávání v oblasti základních komunikačních znalostí a předat úředníkům a vedoucím úředníkům sociálních odborů, kteří v rámci správního řízení komunikují s klienty,  informace z oblasti účinné profesní komunikace s klienty v emočně náročných situacích, ke kterým dochází v důsledku nevhodného chování některých klientů na těchto odborech, aby se tak zamezilo možným pochybením při výkonu správního rozhodování. Umožní jim seznámit se s tím, co nabízí asertivní komunikační styl pro praxi. Důraz bude kladen na rozbor a řešení situací vycházejících z praxe účastníků sociálních odborů - odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy a zvládnutí rozzlobeného klienta aj.

Program:

1. Asertivita a empatie - základ profesní komunikace úředníka sociálního odbor
2. Agresivita, pasivita a manipulace ze strany klienta
3. Verbální a neverbální sdělování
4. Sebeřízení a sebevědomí, práce s emocemi a stresem při vyřizování požadavku klienta
5. Asertivní techniky
6. Asertivita a typické situace pro její použití: odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy a zvládnutí rozzlobeného klienta
7. Řešení konkrétních situací vycházející z praxe úředníků sociálních odborů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).