registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci

Variabilní symbol: 1222202
Datum konání: 4.3.2022
Čas: 8:00 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Karviné
Karola Śliwky 50, 735 06 Karviná - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzhledem k vysokému počtu rodin, kde dochází či došlo k rozpadu rodičovského páru, se se situací ztráty setkává dle statistik ročně okolo 20000 nezletilých dětí. Rozvod či rozchod, resp. rozpad rodiny je na stupnici živorních událostí zařazen jako druhá položka s nejvyšší mírou stresu. Obvykle začneme péči poskytovat zasaženým dětem a  rodičům) až v době, kdy se začnou zřetelně projevovat symptomy negativních důsledků procesu. Kurz je zaměřen na proces doprovázení rodiny v (po)rozvodové situaci a s cílem minimalizaci nežádoucích dopadů na vývoj dětí a péči rodičů.

Cíle kurzu:
 • Účastník získá základní orientaci v problematice právního minima týkajícího se rodiny, rodičů a péče nezletilé děti.
 • Dokáže s klientem definovat základní oblasti žádoucí podpory pro rodiče a pro děti.
 • Bude schopen společně s klinty identifikovat jejich potřeby a cíle.
 • Využije dovednosti k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
 • Vyhodnotí a zvolí odpovídající metody práce s klientem a s dětmi.
   
Program:

1. Úvod - Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.
2. Základní teoretická východiska

 • potřeby člověka,
 • specifické potřeby dětí v rozvodové situaci rodičů,
 • možnosti práce s klienty,
 • metody zaměřené na řešení,
 • oblasti práce s rodinou podle forem péče.

3. Práce s rodiči

 • právní minimum a naplňování potřeb dítěte,
 • fáze psychorozvodu a vliv na práci s klientem,
 • techniky práce s rodiči, přístupy zaměřené na řešení,
 • zvládání obtížných situací.

4. Práce s dětmi

 • potřeby a minimální práva dětí,
 • dovednosti komunikace s dítětem,
 • práce s příběhy,
 • hravé aktivity,
 • rozhovor,
 • zvládání obtížných situací.

5. Práce s kazuistikami

 • Kazuistiky s aplikací získaných poznatků a ověřování dovedností pro práci s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci.

6. Závěr - shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).