registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka

Variabilní symbol: 1513266
Datum konání: 14.11.2013 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Ivana Kotrčová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-751/2013 AK/VE-458/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1780,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů a s jejich přínosem pro úředníka i občana. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel a s agendovým informačním systémem evidence obyvatel, včetně využívání formulářů Czech Point při editaci údajů v ISEO, řešení reklamací, poskytování údajů z ROB a ISEO. Dále je seznámit s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a informačním systémem územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn, řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. Budou seznámeni s provázaností ROB a RÚIAN. To vše v rámci platné legislativy.
Program: Základní registry obecně – cíl, druhy, právní základ, systém fungování
 • Informační systém základních registrů – Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností
 • Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazba na jednotlivé základní registry
 • Přínos ZR pro občana
 • Přínos ZR pro veřejnou správu
 • Provázanost Registru obyvatel a Registru územní identifikace
Registr obyvatel (ROB) – základní informace, systém fungování, obsah, referenční údaje
 • Agendový informační systém evidence obyvatel (ISEO) – působnost k zapisování údajů
 • Zavádění změn do ISEO ohlašovnami prostřednictvím rozhraní Czech Point
 • Praktické ukázky využívání formulářů z CzechPoint ohlašovnou
 • Řešení reklamací v AISEO úřadem s rozšířenou působností
 • Poskytování údajů z ROB a ISEO obyvateli
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) - základní informace, systém fungování, referenční údaje, nereferenční údaje
 • Informační systém územní identifikace (ISUI) a rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů
 • Zápis stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis, definiční body)
 • Provádění oprav údajů v ISUI změnou stavebního objektu, adresního místa, ulice
 • Řešení reklamací nesprávných údajů v ISUI
 • Volební okrsky v ISUI
 • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
 • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).