registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

On-line seminář

Variabilní symbol: 0320 086
Datum konání: 3.12.2020
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:
  1. internetovou aplikaci funkční ve  internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky
  2. aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku
  3. mobilní appku na stažení pro Android i iOS,
 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a  pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře, tj. obou jeho částí, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 

DOPORUČUJEME: ověřit, zda máte zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 

 

Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s problematikou tzv. neviditelných dětí. Získají přehled o situaci rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny. Seminář mapuje dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče. Seminář předkládá možnosti zlepšení situace dětí vězněných rodičů.
Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou, kde jeden z rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další).
       
       
       
       
 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.

2. Situace rodin s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Vězeňská populace v ČR.
 • Rodiny rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.
 • Rodiče ve vězení.

3. Pohled na situaci dětí vězněných rodičů očima dítěte

 • Dopady odloučení dítěte od rodiče.
 • Co se děje s dětmi vězněných rodičů?

4. Překážky kontaktu dětí s rodiči ve vězení

 • Zákonné překážky.
 • Materiální překážky. 

5. Podpora dětí vězněných rodičů

 • Asistované návštěvy.
 • Kazuistiky.
 • Možnosti rozšíření kontaktů mezi dětmi a vězněnými rodiči.

6. Závěr

 • Písemná i ústní zpětná vazba od účastníků. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).