registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Střet zájmů

Variabilní symbol: 1221009
Datum konání: 13.4.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti Zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v aktuálním znění a seznámit účastníky s účelem, předmětem a jednotlivými povinnostmi a odpovědnostmi za porušení zákona včetně souvisejících předpisů a nálezy Ústavního soudu.

Program:

1. Aktuální změny v oblasti právní úpravy střetu zájmu. Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
2. Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů.
3. Základní povinnosti veřejných funkcionářů.
4. Oznámení

  • o osobním zájmu
  • o činnosti
  • o majetku
  • o příjmech, 
  • o darech a závazcích

5. Registr oznámení, podpůrný orgán
6. Odpovědnost za porušení zákona o střetu zájmů, nálezy ÚS
7. Předpisy související se zákonem o střetu zájmů
8. Shrnutí učiva, dotazy, výměna zkušeností a diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).