registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů

Variabilní symbol: 1221001
Datum konání: 4.2.2021
Čas: 9:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová, PhD.

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 1920,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávání je seznámit účastníky kurzu se základními principy strategického plánování, představit účastníkům kurzu základní nástroje a metody strategického plánování a řízení změn v podmínkách konkrétního úřadu a vybavit je základními dovednostmi pro uplatnění získaných znalostí v praxi veřejné správy.

Program:
 • Úvod – představení lektora, účastníků a jejich očekávání, programu a cílů školení
 • Proč strategicky plánovat na úrovni obcí, měst a regionů, základní charakteristiky moderního strategického plánování podporovaného EU
 • Účastníci procesu strategického plánování a jejich role; systematická práce s veřejností a klíčovými partnery, aktivizace občanů
 • Doplněno praktickým cvičením – analýza stakeholderů.
 • Proces strategického plánování a jeho jednotlivé fáze, nutné podmínky fungování procesu
 • Doplněno praktickým cvičením – tvorba VIZE.
 • SWOT analýza
 • Doplněno praktickým cvičením – jak provést konsensuální SWOT analýzu.
 • Základní chyby a rizika při tvorbě strategického plánu
 • Správná struktura strategického plánu jako předpoklad jeho uplatnění v praxi
 • Doplněno praktickým cvičením – tvorba realizačních cílů.
 • Stanovení ukazatelů úspěšnosti
 • Doplněno praktickým cvičením – přiřazení ukazatelů stanoveným cílům.
 • Tvorba Akčního plánu a stanovení priorit – ukázka
 • Jak uplatnit strategický plán v praxi - propojení strategického plánování s rozpočtem, projektovým řízením, fungováním úřadu a rozhodováním zastupitelstva
 • Vyhodnocování plánu a jeho aktualizace
 • Příklady dobré praxe, výměna zkušeností
 •  

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).