registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy

NOVINKA

Variabilní symbol: 1020118
Datum konání: 30.10.2020 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Sova studio
Křenová 409/52, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.

Je absolventkou Právnické (2006) a Pedagogické (2009) fakulty Masarykovy univerzity. Následně pokračovala studiem v rámci doktorského studijního programu v oboru Dějiny práva a římské právo (2012). Po několikaletém působení v nevládním sektoru se od roku 2010 jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv soustřeďuje na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy. Od roku 2008 vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, přednášela také pro Ministerstvo pro místní rozvoj a další subjekty. Od roku 2014 zpracovává odborné a jazykové korektury právních textů. Podílí se na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí týkajícím se platové nerovnosti. Publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva.

Akreditace u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

Zajištění protivirových hygienických opatření během kurzu:

 • výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány
 • zvýšená frekvence větrání v místnosti
 • k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení

1. Právní rámec inkluzivního vzdělávání, novelizace předpisů

 • hlavní české předpisy, ústavní rámec, vazby mezi nimi
 • mezinárodní závazky, mezinárodní úmluvy
 • podrobné představení inkluzivní vyhlášky a jejích novel 

2. Hlavní podpůrná opatření s důrazem na asistenty pedagoga

 • inkluzivní vyhláška a její přílohy: swystematika podpůrných opatření
 • proces přiznání podpůrných opatření, změna, úloha ŠPZ, procesní možnosti proti rozhodnutí ŠPZ
 • hlavní podpůrná opatření: individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga

3. Spojení s principem nediskriminace, přijímání žáků se speciálními potřebami

 • souvislost mezi rovným přístupem ke vzdělávání a nediskriminačním přístupem, druhy diskriminace, právní postih
 • přijímání ke vzdělávání a správně-právní aspekty
 • nejčastější problematické situace: přijímání žáků se SVP, přestupy apod.

4. Nová související judikatura a praxe veřejného ochránce práv, otázky a diskuse

 • typické případy sporů v oblasti inkluze, přístup Evropského soudu pro lidská práva
 • zajímavé soudní případy a případy veřejného ochránce práv
 • diskuse, otázky

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).