registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Variabilní symbol: 0820107
Datum konání: 27.10.2020 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
  • účastníci získají úvodní informace k danému tématu identita;
  • absolvují cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot;
  • vědí, jak dochází k formování identity dítěte v NRP;
  • dozvědí se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte, získají informace jak pracovat s příběhem dítěte a seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte; 
Cíle kurzu:

Účastníci se naučí orientovat v problematice utváření a významu identity v životě jedince, absolvují cvičení uvědomění si vlastních rolí a hodnot, naučí se jak dochází k formování identitya dítěte v NRP. Seznámí se s možnostmi práce s příběhem dítěte a naučí se řešit modelové situace v této oblasti.

Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Úvod k tématu identity

  • Utváření identity, pojem identita, význam identity v životě jedince, druhy identity.
  • Cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Práce s příběhem dítěte

  • Práce s příběhem dítěte, koherentní příběh dítěte - možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu, diskuse na praxí účastníků, základy práce s knihou života.
  • Modelové situace práce s příběhem dítětem.

4. Závěr

  • Diskuse, ověření znalostí.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).