registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní trestání

Variabilní symbol: 1018017
Datum konání: 20.2.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
Kounicova 16, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. David Marek

Lektoruje vzdělávací programy vstupního a průběžného vzdělávání akreditovaných MV. Současně je lektorem a zkušebním komisařem pro obecnou část zkoušky ZOZ při IVS Praha. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-648/2017 AK/VE-339/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Program:

1. Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání.
2. Rozbor obecných ustanovení zákona.
3. Základy odpovědnosti za přestupky.

• společná ustanovení
• odpovědnost fyzické osoby za přestupek
• odpovědnost právnické osoby za přestupek
• odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
• okolnosti vylučující protiprávnost
• zánik odpovědnosti za přestupek
• správní tresty a jejich ukládání
• ochranná opatření
• zvláštní ustanovení o mladistvých
 

4. Řízení o přestupcích.

• příslušnost správních orgánů
• právní styk s cizinou
• doručování
• účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
• postup před zahájením řízení
• postup v řízení
• rozhodnutí o přestupku
• náklady řízení
• řízení o dovolání
• zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 

5. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.
6. Diskuse, závěr semináře.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).