registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Motivace a hodnocení zaměstnanců ÚSC

Kurz pro personalisty, tajemníky a další vedoucí pracovníky

Variabilní symbol: 0317 033
Datum konání: 26.10.2017 - 27.10.2017
Čas: 10.00 do 14.00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Pardubice - Hotel Staré časy
Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Rostislav Honus

Lektor se zabývá rozvojem a koučováním lidí, se zaměřením na otázky hodnot a smyslu v organizacích a v profesním životě, management, psychologii a sociologii organizací, systémy řízení lidských zdrojů a kulturu organizací, existenciální filozofií a psychologií.

Je spolutvůrcem projektů Benchmarkingová iniciativa 2005, Benchmarking sociálních služeb a Úřad s úsměvem.

Realizoval řadu personálních auditů a projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, implementaci systému řízení lidských zdrojů a zákaznickou orientaci.

Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro supervizory.

Působí jako kouč a supervizor v sociálních službách. Je poradcem organizace Bílý kruh bezpečí a  autorizovaným poradcem pro pozůstalé. Zabývá se také muzikoterapií ve spojení s aktivní imaginací.

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 3267,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit účastníkům:

 • pochopit základní psychologické principy motivace
 • osvojit si základy praktických technik
  • poskytování zpětné vazby
  • kladení otevřených otázek
  • modelu GROW, se zaměřením na specifika motivace úředníků
 • výměnu zkušeností a rozšířit své znalosti v oblasti praktických příkladů systémů rozvoje a hodnocení zaměstnanců na úřadech
 • seznámit se s výstupy hodnocení zaměstnanců a konkrétními způsoby, jak je dále využít k rozvoji zaměstnanců a úřadu (individuální plány rozvoje, rozvojová centra, talent management, zpětná vazba 180° a 360°.
Program:

1. den

 1. Úvod – představení lektora, očekávání účastníků, program a jeho cíle
 • Co člověka motivuje a proč?
 • Proč hodnotíme? Čeho chceme dosáhnout?
 • Zpětná vazby jako nástroj změny.
 • Základní princip řízení výkonnosti a dosahování cílů.
 • Welschův trojúhelník.
 1. Každý člověk je jedinečný a co máme společného?

Růstová a nedostatková motivace A. Maslowa.

Smysl a management.

 1. Test: Smysl a profesní život.
 • Diskuze výsledků a otázek testu.
 • Co tedy zaměstnance úřadu motivuje?
 • Jaké zaměstnance chceme v úřadech mít a co jim můžeme nabídnout?
 • Hodnoty a kompetenční model.
 1. Efektivní poskytování zpětné vazby.
 • Triáda produktivních vztahů.
 • Jak na to? Já jazyk a další techniky.
 • Motivačně hodnotící rozhovor a kouzlo otázek.
 • Model GROW – praktický nácvik ve trojicích.
 1. Model GROW – praktický
 • Práce s emocemi – emoční spouštěče – hraní rolí ve skupinách.
 • Shrnutí dne.

2.den

 1. Reflexe prvního dne.
 2. Systémy hodnocení a rozvoje zaměstnanců v organizacích se zaměřením na specifika hodnocení a motivace úředníků ÚSC.

 3. Jaké jsou výstupy z motivačně hodnotících rozhovorů?
 • Vazba odměňování – ano či ne?
 • Individuální rozvojový plán.
 • Jak vše naplánovat, řídit a kontrolovat? Zpětná vazba hodnocených.
 1. Rozvojová centra pro zaměstnance, talent management, zpětná vazba 180°C a 360°C apod.

 2. Shrnutí. Závěr. Diskuze účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).