registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika sociální komunikace v gerontologii

Variabilní symbol: 1017088
Datum konání: 5.10.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem kurzu je ujasnit si zásady profesionální komunikace se seniory, připravit se na specifické bariéry, které se v komunikace mohou vyskytnout, dozvědět se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získat inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání, seznámit se s přístupem společnosti k seniorům.

Cíle kurzu:

Účastník tohoto vzdělávacího programu získá vhled do problematiky stáří a stárnutí ujasní si zásady profesionální komunikace se seniory, připraví se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout, dozví se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získá inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání a také se seznámi s přístupem společnosti k seniorům.

Program:

1. Stáří a stárnutí

 • aspekty zdravotní
 • aspekty psychologické (intelekt, paměť)
 • aspekty sociální

2. Strategie vyrovnávání se stařím. Osobnost a životní styl

 • pozitivní přístup (konstruktivní strategie)
 • negativní přístup (strategie závislosti)
 • další teorie

3. Zásady komunikace se seniorem, typické bariéry komunikace

 • respekt versus bagatelizace
 • infantilizace seniorů
 • tempo komunikace
 • mezigenerační propast

4. Téma smrti a umírání

 • rozdíl mezi smrtí a umíráním, jak citlivě hovořit se seniorem na toto téma

5. Psychiatrická problematika stáří

 • deprese u seniorů, syndrom demence

6. Senior a společnost

 • domácí a komunitní péče
 • hospic
 • problematika domácího násilí 

7. Řešení problému z praxe

 • Bálintovská skupina jako prostředek hledání řešení klientských problémů

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).