registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sanace rodiny - vstupní seminář

Variabilní symbol: 1017076
Datum konání: 25.8.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0816-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1790,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • dokáže definovat základní hranice zanedbání péče, chápe hranice normálnosti ve výchově;
 • zná základní definici pojmu sanace rodiny;
 • zná základní pravidla pro komunikaci s rodiči a dokáže je aplikovat;
 • ví, jaké jsou základní možnosti ovlivnění rodinného systému a rozpozná strategie pro podporu dlouhodobých změn.
Program:

1. Úvod a cíle sanace rodiny

 • Představení účastníků.
 • Očekávání.
 • Co je a není zanedbáním péče.
 • Hranice normality ve výchově.
 • Sanace: předcházení, zmírnění či eliminování příčin ohrožení dítěte podporou dítěte i celého rodinného systému

2. Komunikace s rodiči

 • Problematika komunikace s rodiči - např. pravidla zpětná vazby;
 • respektování;
 • hranice mezi přesvědčováním a manipulací;
 • budování důvěry.

3. Možnosti ovlivnění rodinného systému

 • Limity a možnosti ovlivňování dětí, rodičů a dalších „hráčů“ v rodinném systému.
 • Důraz na efektivní cesty ovlivnění těch, kteří se změnit nechtějí či neumí.
 • Strategie pro podporu dlouhodobých změn.
 • Možnosti spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu (např. sociální pracovník, rodiče, škola).

4. Evaluace kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).