registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady

Jak se nedopustit zbytečných pochybení v elektronickém světě

Variabilní symbol: 1517056
Datum konání: 15.6.2017
Čas: 12:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 1210,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Existence jiného způsobu doručování i odesílání dokumentů prostřednictvím tzv. datových schránek je nová pouze z hlediska formy, nikoli obsahu. Datové schránky však vnesly do organizace spisové služby několik zásadních problémů obecně spjatých s tzv. elektronizací veřejné správy.

První z nich je problém technický a druhý právní. První je o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity takovýchto dokumentů.

Náš seminář vás provede základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

Veškeré výše uvedené změny týkající se datových schránek, které nastanou v souvislosti se změnovým zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, budou realizovány v souladu s přechodným ustanovením Čl. IX zákona č. 192/2016 Sb. do šesti měsíců od účinnosti zákona, tzn. nejpozději k 1. 7. 2017. Avizované změny v zákoně č. 300/2008 Sb.  budou primárně zahájeny ohlášením orgánů veřejné moci v registru práv a povinností, které provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (bez potřeby součinnosti zřizovatelů škol a školských zařízení).

Program:
  1. Datové schránky jako součást spisové služby – další možný (povinný) vstup dokumentu
  2. Technické a právní problémy elektronických dokumentů aneb proč máme stále více papírů
  3. Autorizovaná konverze aneb když vytištění či skenování nestačí
  4. Školy a datové schránky.
  5. Registr smluv a datové schránky
  6. Dlouhodobá a důvěryhodná archivace, hlavní problém elektronického světa
  7. Elektronické systémy spisových služeb
  8. Plno věcí je na internetu – jak najít to podstatné

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).