registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Náhradní výchova (úvod do problematiky)

Variabilní symbol: 1017075
Datum konání: 31.8.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná

Právnička na MPSV s 35letou praxí v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, a rodinného práva.

Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků, věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci věděli jak aplikovat příslušné právní předpisy do praxe, aby si osvojili znalosti o nových skutečnostech a aktuálních novinkách v judikatuře, týkajících se náhradní výchovy. V neposlední řadě pak účastníci získají praktické zkušenosti (kontakt s lektorem, který v oblasti náhradní výchovy působí převážnou většinu svého profesního života).


 

Program:

Právní rámec náhradní výchovy a obsah

- svěření dítěte do péče jiné osoby, - pěstounská péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, - poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje - osvojení, - pobyt a péče o děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, - ústavní a ochranné výchovy

Rozdíly a důvody

Zásadní rozdíly v jednotlivých formách náhradní výchovy a důvody pro zvolení určité formy

Srovnání jednotlivých forem (legislativní pohled)

Srovnání stávající (a nové) právní úpravy v občanském zákoníku u každého institutu

Role orgánů SPOD

Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany a při realizaci forem náhradní výchovy v současnosti a podle nové právní úpravy v novém občanském zákoníku.

Otázky a odpovědi
Diskuse
Zhodnocení semináře, vyplnění dotazníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).