registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace - jak jí konstruktivně čelit

Variabilní symbol: 1517051
Datum konání: 29.8.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-244/2009
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1980,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC s problematikou manipulace (v mezilidské komunikaci), se kterou se mohou setkat při jednání se svými klienty. Získají jistotu v rozpoznávání manipulativních technik a ujasní si, jaké jsou možnosti obrany. Prostor bude věnován i dotazům a případům z praxe.

Program:

Komunikace úředníka ÚSC s klientem

 • specifika komunikace zaměstnance veřejné správy s klientem (občanem)
 • společensky přizpůsobená komunikace, otevřená komunikace a komunikace se skrytým záměrem – manipulace
 • proč je manipulace účinná
 • typologie manipulátorů
 • principy a zásady konstruktivní sebeobrany

Manipulativní techniky v jednání s klienty

 • zmatení partnera, psychologická mlha (demagogie, vynechávání informací, argumentace na statistickém principu, popírání platnosti tvrzení jednou výjimkou aj.)
 • využití emocí, vyvedení z emoční rovnováhy (osobní útoky, výčitky, snaha vyvolat soucit, série otázek, střídání tvrdého a měkkého přístupu aj.)
 • způsoby získávání poziční převahy (otázky, tvrdý útok, zjevně nepříznivé okolnosti, stresující podmínky, odmítnutí vyjednávání, extrémní požadavky, stupňování požadavků, manipulativní odklad rozhodnutí, přerušování jednání aj.)

Techniky sebeobrany manipulativního jednání ve správní praxi

 • techniky: parafrázování, „odkrytí hry“, odmítnutí neoprávněného požadavku, jak na citové vydírání, reakce na pomluvu, metoda PPP, protiotázky, technika odkladu aj.
 • výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).